Κηρο-Ανακυκλωση No1

Ανακύκλωση – Μεταποίηση – Επισκευή

Πριν την Ανακύκλωση και την επιδιόρθωση
Πρίν την Επιδιόρθωση
 Λεπτομέρια Πριν την Επιδιόρθωση και τον Καθαρισμό
Λεπτομέρια Μετά την Επιδιόρθωση και τον Καθαρισμό
Μετά το Γέμισμα
Μετά το Γέμισμα
Κηρο-Ανακυκλωση No1
Πρίν την Επιδιόρθωση
Πριν την Ανακύκλωση και την επιδιόρθωση
Λεπτομέρια Μετά την Επιδιόρθωση και τον Καθαρισμό
 Λεπτομέρια Πριν την Επιδιόρθωση και τον Καθαρισμό
Μετά το Γέμισμα
Μετά το Γέμισμα
Κηρο-Ανακυκλωση No1
Πρίν την Επιδιόρθωση
Πριν την Ανακύκλωση και την επιδιόρθωση
Λεπτομέρια Μετά την Επιδιόρθωση και τον Καθαρισμό
 Λεπτομέρια Πριν την Επιδιόρθωση και τον Καθαρισμό
Μετά το Γέμισμα
Μετά το Γέμισμα