Κηρο-Ανακυκλωση No2

Καθαρισμός ,Επιδιόρθωση και Γέμισμα Κεριών και Γυάλινου Κηροπηγίου

Πριν την Επιδιόρθωση
Λεπτομέρια Πριν τον Καθαρισμό
 Καθαρισμός
Γυάλινο Κηροπήγειο Πριν
Γυάλινο Κηροπήγειο Μετά τον Καθαρισμό
Γυάλινο Κηροπήγειο Μετά
Κηρο-Ανακυκλωση No2
Λεπτομέρια Πριν τον Καθαρισμό
Πριν την Επιδιόρθωση
Γυάλινο Κηροπήγειο Πριν
 Καθαρισμός
Γυάλινο Κηροπήγειο Μετά
Γυάλινο Κηροπήγειο Μετά τον Καθαρισμό
Κηρο-Ανακυκλωση No2
Πριν την Επιδιόρθωση
Λεπτομέρια Πριν τον Καθαρισμό
Γυάλινο Κηροπήγειο Πριν
 Καθαρισμός
Γυάλινο Κηροπήγειο Μετά
Γυάλινο Κηροπήγειο Μετά τον Καθαρισμό